In ontwikkeling: de cao-app van AWVN

08-07-2016

AWVN ontwikkelt samen met een app-bouwer een nieuwe cao-app. Deze app gaat het cao-platform vervangen.

Cao-app.pngIn deze cao-app worden enkele functionaliteiten uit het cao-platform verbonden met een digitale cao en rekentools. De cao-app heeft daarmee vijf functionaliteiten: digitale cao, individuele rekentools, nieuws, tijdlijn van het cao-proces, ‘jouw inbreng’ voor het ophalen van meningen van medewerkers (polls en kleine vragenlijsten).
Een van de voordelen: de app is laagdrempelig in look & feel en ook voor medewerkers zonder laptop toegankelijk. Daardoor heeft deze app een groot bereik.
Het is overigens mogelijk om functionaliteiten uit te zetten, bijvoorbeeld het interactieve ‘jouw inbreng’.

AWVN-leden die nu al een preview van de cao-app willen zien, kunnen dit kenbaar maken aan hun AWVN-adviseur of via de AWVN-werkgeverslijn (werkgeverslijn@awvn.nl, 070 850 86 05). 

De redactie