Code Verantwoordelijk Marktgedrag bewezen effectief

16-01-2017

​Resultaten van een enquête, uitgezet onder 1.000 organisaties, onderbouwen de effectiviteit van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag.

60% van de respondenten geeft aan verbeteringen te zien in de manier waarop aanbestedingen worden uitgezet en contracten worden gemanaged.
Stichting Code Verantwoordelijk Marktgedrag is tevreden met deze resultaten en gaat de enquête jaarlijks herhalen om de effecten van de Code blijvend te monitoren. De Code Verantwoordelijk Marktgedrag pakt de resultaten van de enquête op om de ingezette koers te versterken, de bekendheid en de positieve werking ervan te vergroten.

De enquête is uitgezet onder de 1.000 organisaties die de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekend hebben. De respondenten zien dat ketensamenwerking verbetert, contracten verbeteren. Bekendheid met de Code bevordert een focus op kwaliteit in plaats van op geld. Deze ontwikkelingen, zo zeggen de respondenten, bevorderen de kwaliteit van het werk voor de mensen die de diensten leveren: het wordt veiliger, gezonder, men krijgt de juiste opleidingen en het respect voor elkaar vergroot. Naast de positieve response, kwamen er ook een aantal aandachtspunten uit de enquête. Naleving van de Code is namelijk nog geen vanzelfsprekendheid. Er is een toenemende druk, aan zowel opdrachtgevers- als opdrachtnemerskant, om ‘lean and mean’ te opereren en in de markt te blijven. Daardoor is het risico dat bedrijven terugvallen in hun oude gewoonten en hun focus weer verleggen naar een inzet op de laagste prijs. De respondenten willen meer praktische voorbeelden zien hoe het wel kan, vragen om ondersteuning op de Code bij bedrijven en dat de Code zo breed mogelijke aandacht krijgt en navolging vindt. Dan is werken conform de Code op een gegeven moment een vanzelfsprekendheid. 

Lees hier meer informatie over de Code Verantwoordelijk Marktgedrag.