Whitepaper: budgetgestuurde verhogingsmatrix

28-03-2017

Beloningsvorm die meer meeademt met financieel resultaat.

Met de budgetgestuurde verhogingsmatrix bepaalt het bedrijf afhankelijk van zijn financieel resultaat welk budget beschikbaar is voor de jaarlijkse salarisverhogingen. En afhankelijk van de beoordeling van de medewerkers en hun relatieve salarispositie (rsp) in de schaal, wordt dit budget verdeeld. In deze whitepaper vindt u een toelichting op deze beloningssystematiek die tegemoet komt aan de wens om medewerkers die ‘er het meest toe doen’ of een stapje terug doen omwille van hun duurzame inzetbaarheid een passende beloning te kunnen bieden.
Bekijk de whitepaper