Bijeenkomst voor branches over nieuwe, innovatieve arrangementen in de arbeidsgerelateerde zorg

13-10-2015

AWVN organiseert met SZW een bijeenkomst voor branches over nieuwe, innovatieve arrangementen in de arbeidsgerelateerde zorg.

AWVN organiseert - samen met ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Nationaal preventieprogramma 'Alles is Gezondheid' - op 29 oktober ‘s middags in het BOVAG-huis in Bunnik, een bijeenkomst voor branches over nieuwe, innovatieve arrangementen in de arbeidsgerelateerde zorg.

Waarom deze bijeenkomst?
Door het kabinet zijn vier maatregelen geformuleerd om door de SER gesignaleerde knelpunten in de arbeidsgerelateerde zorg aan te pakken:
1. betere arbodienstverlening door meer betrokkenheid werknemers
2. meer preventie op het werk
3. het vastleggen van een basiscontract voor professionele arbodienstverlening en meer bescherming voor de werknemer
4. betere zorg voor werknemers door goede samenwerking tussen de curatieve gezondheidszorg en de bedrijfsgezondheidszorg.

Om deze knelpunten te verminderen wordt onder meer naar onderstaande punten gekeken:
- innovatieve vormen van bekostiging: zowel zorgverzekering als verzuimverzekering, collectieve inkoop op sectorniveau
- nieuwe vormen van arbodienstverlening
- preventief, sectorgericht en geïntegreerd
- casemanagement heeft regie, niet de bedrijfsarts
- sturen op verkorten verzuim
- eigen regie model: coachend voor medewerkers en werkgevers.

Experimenten en proeftuinen moeten inzichten geven in de kansen van sectorale arbodienstverlening op brede schaal. De bedoeling is dat de aanwezige branches geïnspireerd worden tot een mogelijk effectievere inrichting van hun arbeidsgerelateerde zorg. Geïnteresseerde branches kunnen hiertoe een proeftuin starten. Wellicht interessant hierbij: SZW is bereid initiatieven te ondersteunen. De wijze waarop is afhankelijk van het voorstel van de branche.

Programma (onder voorbehoud)
13.00 uur Inloop
13.30 uur Aanleiding en programma
door: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
13.40 uur Stand van zaken Arbeidsgerelateerde zorg, wat gaat niet goed, wat en hoe kan ’t beter.
door: Panteia
14.00 uur Innovatief voorbeeld 1: Richting, een nieuwe manier van arbodienstverlening, of zoals ze zelf zeggen: arbeidsgerelateerde zorg 
14.20 uur Innovatief voorbeeld 2: Uneto-VNI met hun proeftuin: met sectoraal preventiefonds en innovatieve financieringsconstructie tussen verzekeraars
14.40 uur Discussie over belemmeringen en vooral kansen; iets voor uw eigen branche?
15.00 uur Pauze
15.20 uur Innovatief voorbeeld 3: KNMP, De beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers
15.40 uur Innovatief voorbeeld 4: Nederlands Bakkerij Centrum
Over hun inspanningen voor werkenden met longaandoeningen, het preventief opsporen van beginnende longklachten en het herscholen van mensen, samen met Long Alliantie Nederland
16.00 uur Discussie over belemmeringen en vooral kansen; iets voor uw eigen branche?
16.20 uur Afsluiting door SZW: oproep aan branches voor vernieuwend arrangement en wat kan SZW daarbij betekenen
16.30 uur Napraten met drankje

Meer inhoudelijke informatie?
Neem contact op met Jan Mathies,  06 533186112 of Cas Hoogbergen, 06 22241932

Aanmelden?
Stuur een e-mail naar mevr. Karie Bothof: bothof@awvn.nl. Aan deelname zijn geen kosten verbonden