Arbeidsmarktdag 2017

06-03-2017

De tweejaarlijkse Nederlandse Arbeidsmarktdag staat dit jaar in het teken van de veranderende waarde van werk in de eenentwintigste eeuw.

De arbeidsmarkt verandert. Flexwerk en deeltijdwerk rukken op. De beroepenstructuur polariseert. We werken langer door. Steeds meer mensen combineren betaald werk met onbetaalde (zorg)taken.

Wat betekent dit voor de plaats die werk inneemt in ons leven? Het doel van de Nederlandse Arbeidsmarktdag 2017 ('De veranderende waarde van werkdag') die op 12 oktober plaatsvindt, is om uitwisseling van actuele kennis en inzichten over arbeid tot stand te brengen tussen wetenschap, beleid en praktijk.

De conferentie biedt in parallelle workshops een staalkaart aan wetenschappelijke onderzoek en beleidsgeoriënteerde thema’s. De Nederlandse Arbeidsmarktdag vindt plaats op donderdag 12 oktober 2017 te Utrecht.

Personen die in organisaties onderzoek (laten) doen of betrokken zijn bij een beleidsmatig relevant project, zijn in het bijzonder uitgenodigd om in een van de sessies hun ervaringen te presenteren. U kunt daartoe voor 1 mei een voorstel indienen.
Meer informatie: www.arbeidsconferentie.nl/pages/welkom