Staatssecretaris Klijnsma neemt advies Raad van State over bedrijfstakpensioenfondsen over

09-10-2015

Op 6 oktober stuurde staatssecretaris Klijnsma een brief aan de Eerste Kamer over het Wetsvoorstel
algemeen pensioenfonds. Zij neemt het advies van de Raad van State over.

Dat advies betreft het amendement in het wetsvoorstel om verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen de mogelijkheid te bieden te fuseren, maar met afzondering van ieders vermogen. De Raad van State adviseert, om op zich begrijpelijke maar hier niet verder toe te lichten redenen, het amendement niet in de wet op te nemen.

De Staatssecretaris vraagt de Eerste Kamer de behandeling aan te houden en zal met de grootste spoed het oorspronkelijke wetsvoorstel via een novelle in de Tweede Kamer laten aanpassen door het amendement er uit te halen. 9 oktober blijkt uit de media dat een meerderheid in de Tweede Kamer dit zal steunen. Als vervolgens de Eerste Kamer het aangepaste wetsvoorstel behandelt en goedkeurt, is invoering per 1 januari nog mogelijk.

De Staatssecretaris belooft tevens een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheid om verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen toegang te bieden tot een algemeen pensioenfonds. Zij belooft de Tweede Kamer voor 1 december te informeren over de uitkomsten van dit onderzoek, voorzien van een kabinetsreactie waarin de alternatieven, die het kabinet naar aanleiding van het onderzoek ziet, worden beschreven.
Tevens zegt zij toe met een reactie te komen over het onderwerp ‘indexatiedepots’. Het toestaan daarvan zal het daadwerkelijk fuseren van bedrijfstakpensioenfondsen tot één geheel, dus niet in de vorm van een algemeen pensioenfonds, kunnen vergemakkelijken.

Over de praktische gevolgen van het wetsvoorstel
Partijen die daadwerkelijk een algemeen pensioenfonds willen oprichten, kunnen vanaf 1 januari formeel een vergunning aanvragen bij toezichthouder DNB. Ter voorbereiding is overleg met DNB al enkele maanden mogelijk. Uitvoering van een pensioenregeling kan pas vanaf datum vergunning en niet met terugwerkende kracht. Wel zijn er tijdelijke overgangsoplossingen mogelijk.

Enkele grote verzekeraars met hun pensioenfondsuitvoerders zijn ver gevorderd met de oprichting van een algemeen pensioenfonds. Zij mikken op klanten van verzekeraars (werkgevers) en hun pensioenfondsuitvoerders (pensioenfondsen).

Henri Lepoutre