Strategisch HRM, 7de editie, module 6

Locatie: Breukelen, Nyenrode |  8-3-2018

Zesde module van de zevende editie van de leergang van Nyenrode en AWVN om dé strategische HR-businesspartner te worden. Het is alleen mogelijk om aan de gehele opleiding deel te nemen; inschrijven per module is niet mogelijk.

Module 6 Persoonlijk HR-ondernemerschap

Deze module maakt deel uit van de leergang Strategisch HRM van Nyenrode Business Universiteit en AWVN - het programma om dé strategische HR-businesspartner te worden. In zeven modules leert u vanuit de HR-discipline meer toegevoegde waarde te bieden aan het realiseren van de doelstellingen van uw organisatie.

Tijdens de zesde module staan de volgende onderwerpen centraal:
• wetenschappelijke perspectieven op HR: wat staat HR te doen?
• transitie van HR: de effectieve businesspartner in tijden van verandering
• voorbij de hype: gesprekspartnerschap over managementtrends. Wanneer past het wel en niet?
• invloed en ondernemerschap vanuit waarderend onderzoek
• bepalen en versterken van eigen positie en prioriteiten.