Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden

Locatie: Bilderberg Residence Groot Heideborgh, Garderen |  4-10-2017

Vergroot uw kansen op een succesvolle cao-onderhandeling, behoud de duurzame relatie met de vakbond. Optimaliseer uw kennis van onderhandelingsmethoden en -technieken.

Tijdens de training wisselen we theorie en praktijk af: u doet nieuwe inspiratie op, van de trainers en van elkaar, om de onderhandelingen de volgende keer anders aan te pakken. Twee adviseurs van AWVN die zeer ervaren zijn in onderhandelingen in complexe situaties/krachtenvelden geven de training.
Deze training is bedoeld voor (HR-)directeuren, HR-managers, arbeidsvoorwaardenspecialisten, HR-beleidsmedewerkers en andere leden van de werkgeversdelegatie die kennis en vaardigheden willen verdiepen.

Toponderhandelaar in vier dagen

Van de onderhandelaar wordt een open vizier verwacht, een doelgerichte en eerlijke houding. Idealiter slaagt hij erin vertrouwen te wekken, een goede onderhandelingssfeer te creëren, open te staan voor initiatieven van anderen, win-winsituaties te creëren, sociaaleconomische belangen van de verschillende stakeholders te integreren zonder de eigen doelstellingen uit het oog te verliezen.

Deze training geeft antwoord op de volgende vragen:

• wat is haalbaar en realistisch tijdens de komende onderhandelingen?
• hoe kan ik het proces doelmatig, beheerst en gestructureerd laten verlopen?
• waarom is het belangrijk om andermans belangen te kennen?
• wat zijn de effecten van mijn gedrag als onderhandelaar op het proces?
• hoe houd ik de relatie duurzaam en constructief?  

Programmaonderdelen

• De essentie van onderhandelen (in het algemeen en in het bijzonder met vakbonden)
• Onderhandelingsstrategieën
• LIFO-methode (Life Orientations) en onderhandelingsstijlen
• Praktijkcases
• Vormgeven van openingsstatement
• Escalaties in het onderhandelingsproces
• Effectieve communicatie in de organisatie na escalatie.

De training beslaat drie dagen (4 en 5 oktober en 9 november) en een avond (8 november). Toegankelijk voor zowel leden als niet-leden. U verblijft van 4 op 5 oktober en van 8 op 9 november in hotel Residence Groot Heideborgh. AWVN boekt het verblijf.

Wie doen er mee?

Iedereen die in het kader van de modernisering van arbeidsvoorwaarden onderhandelt of (voor het eerst) gaat onderhandelen met vakbonden, OR of andere vertegenwoordigers van werknemers.
Directie (CEO, COO, CFO), management, HR-directie en leden van de cao-onderhandeldelegatie,
lijnmanagement dat als portefeuillehouder HR optreed of als delegatielid betrokken is bij de onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden.

Prijs
€ 3.595 voor leden van AWVN. € 4.549 voor niet-leden. Dit is inclusief cursusmateriaal en verblijfskosten, exclusief btw.

Cursusmateriaal
Onderdeel van het cursusmateriaal is onder andere het boek De kunst van het onderhandelen
Voor vragen over de inhoud van deze cursus: AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl.
U kunt deze training ook in company volgen.

Aanmelden
Aanmelden voor deze training kan door een e-mail te sturen aan Ida Kooijmans (i.kooijmans@awvn.nl).