Masterclass Uitzenden personeel naar het buitenland

Locatie: Signaalrood 60, 2718 AJ Zoetermeer |  10-10-2017

Internationaal ondernemen gaat vaak gepaard met zakelijk reizen en werken in het buitenland, kortom grensoverschrijdende arbeid.

De kosten en risico's die dit met zich meebrengt moeten op een deskundige en verantwoorde wijze gemanaged worden. Elke grensoverschrijding, kort of lang, heeft voor de ondernemer en de werknemer gevolgen op 5 belangrijke thema’s namelijk migratie, sociale verzekeringen, arbeidsrecht- en voorwaarden, fiscaal en pensioen.

Door AWVN, in samenwerking met Fenedex en NVP, is de Masterclass: ‘Ondernemen en werken in het buitenland’ ontwikkeld. In deze Masterclass wordt aangegeven hoe een werkgever risico’s en kosten bij het werken in het buitenland kan vermijden. Dit leidt er tevens toe dat de werknemer makkelijker internationaal mobiel wordt en zijn werkzaamheden in het buitenland goed geregeld zijn.

Programma en sprekers
14:00 u.     Start en welkom door Ruud Blaakman, hoofd adviesunit Internationaal / Fiscaal AWVN
14.15 u.    Inleiding, praktijkvoorbeelden en interactieve casus door Yin Jonkman, Interim Manager Compensation & Benefits 
14.45 u.    De eerste twee schijven: Visa’s tewerkstellingsvergunningen en sociale verzekeringen. Inleider: Ruud Blaakman, hoofd adviesunit Internationaal / Fiscaal
15.30 u.     Pauze
15:45 u.     De derde schijf: toepasselijk arbeidsrecht en pakket arbeidsvoorwaarden. Inleider: Jolanda Lekkerkerk, adviseur Internationaal / Fiscaal AWVN
16.15 u.    De vierde schijf: waar belasting betalen? Inleider: Armand Lahaije, senior adviseur Internationaal / Fiscaal AWVN
16.45 u.    De vijfde schijf: gevolgen aanvullend bedrijfspensioen. Inleider: Armand Lahaije, senior adviseur Internationaal / Fiscaal AWVN
17:15 u.    File mijdende netwerkborrel

Inhoud Masterclass
Ondernemen en werken in het buitenland

Mag er in een land gewerkt worden zonder visa of vergunningen of zijn deze wel nodig, zo ja welke en hoe vraag ik die aan?
Nederland is niet het enige land dat zijn arbeidsmarkt beschermd. Ook andere landen doen dit. Waar moeten een werkgever en werknemer rekening mee houden wanneer ze een lokale arbeidsmarkt betreden, wat zijn veelal de voorwaarden, wat zijn de risico’s en hoe beheers je dit proces?

Kan de Nederlandse sociale zekerheid voortgezet worden, verplicht, vrijwillig of particulier en wanneer dit niet het geval is, wat zijn dan de gevolgen?
Nederlandse werknemers zijn zekerheidszoekers. Bij werken in het buitenland willen ze het liefst in Nederland sociaal verzekerd blijven, maar kan dat? Wanneer kan dat wel en wat moet de werkgever doen wanneer dat niet kan? Wat doen de meeste bedrijven op dit terrein/best practice?

Welk arbeidsrecht is van toepassing en wat voor pakket arbeidsvoorwaarden hoort bij een bepaalde soort uitzending (zakenreis, korte of lange uitzending (expat), commuter/grensarbeid) arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden?
Een belangrijk aandachtspunt is het opstellen van een contract wanneer in het buitenland gewerkt wordt. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs een Nederlandse arbeidsovereenkomst te zijn. Keep it simple! Waar mogelijk moet het sociaal verzekeringsrecht en arbeidsrecht op elkaar voortbouwen. Hoe contracteer je internationaal en wat spreek je met elkaar af? Welk arbeidsrecht pas je toe en hoe voorkom je de “HR nightmare” (dubbele arbeidsrechtelijke verplichtingen met alle gevolgen van dien, dubbele ontbindingsprocedures, ontbindingsvergoedingen en advocaatkosten).

Moet er blijvend in Nederland loonbelasting betaald worden of niet, hoe moet dat in het buitenland, wat voor gevolgen heeft dat voor de aftrek van de hypotheekrente en de inkomstenbelasting?
Nederland heeft met een groot aantal landen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting gesloten. Bij het uitzenden van personeel is het steeds zaak na te gaan of er een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting aanwezig is en, zo ja, wat dit verdrag aanwijst ten aanzien van het land waar loonbelasting moet worden afgedragen. Als er een belastingverdrag van kracht is verschuift de heffingsbevoegdheid mogelijk van het woonland naar het werkland. In verdragsloze situaties gelden weer andere regels. Hoe verzorg je de juiste afdrachten/hoe compliant wil je zijn? Hoe garandeer je dat de werknemer hetzelfde netto salaris blijft ontvangen?

Kan het aanvullend bedrijfspensioen voortgezet worden of niet, welke fiscale aspecten zijn hieraan verbonden?
In het verlengde van de sociale verzekeringen wil de werknemer bij internationaal werken zijn eigen Nederlandse aanvullende pensioenregeling voortzetten. Is het pensioenreglement van de werkgever daar op ingericht, wat moet je doen en waar moet je rekening mee houden?

Voor meer informatie en inschrijving verwijzen wij u naar deze website.