Leergang arbeidsvoorwaarden 'Nieuwe tijden, nieuwe cao, nieuwe kennis'

Locatie: Bouwhuis, Zoetermeer |  13-2-2018

Leergang arbeidsvoorwaarden, 'Nieuwe tijden, nieuwe cao, nieuwe kennis', bestaande uit 12 modules (zes bijeenkomsten), ter voorbereiding op de cao-onderhandelingen voor de branche.

In 12 strategische kennissessies, tijdens zes namiddagen/avonden, bereidt u zich optimaal voor op de cao-onderhandelingen voor de branche. Alle aspecten van collectieve arbeidsvoorwaardenvorming komen aan bod, met docenten vanuit wetenschap en praktijk.

De leergang vindt plaats in samenwerking met het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies en het Hugo Sinzheimer Instituut, verbonden aan Universiteit van Amsterdam.

Elk van de zes bijeenkomsten bestaat uit twee delen, met daartussen een maaltijd waarbij u de gelegenheid heeft tot uitwisseling met de gastdocenten en elkaar. Tijdens de leergang is gelegenheid voor het bespreken van praktijksituaties.

Programma onder voorbehoud


Dag 1   13 februari

Deel I Waarom een cao/modernisering cao/hoe kan het ook?
Jan de Kramer, AWVN
Deel II Juridisch kader van de cao
Niels Jansen, UVA
• oorsprong van de cao
• afwijking van ¾ dwingend recht
• ondernemings-cao’s, AVV en dispensatie

Dag 2     6 maart
Deel I WAGA
Ruud Blaakman, AWVN
• buitenlandse werknemers werkzaam in Nederland
• de WAGA-proof cao
Deel II Ontslagrecht en ontslagbescherming
Niels Jansen, UVA
• WW als wisselgeld
• inhoud van sociaal plannen
• stakingsrecht en actie

Dag 3   27 maart
Deel I en II Psychologie van het onderhandelen
Prof. dr. Carsten de Dreu, UvA - winnaar van de dr. Hendrik Muller prijs voor gedrags- en maatschappijwetenschappen van de KNAW

Dag 4   10 april
Deel I Flexicurity als onderhandelingsstrategie
Prof. dr. Ton Wilthagen, UvT
Deel II Workshop 'Uitruilen van belangen'
Jan Cramer, AWVN
• onderhandelingsstijlen
• Insight-profielen

Dag 5   8 mei
Deel I Duurzame inzetbaarheid
Joyce Schaeffer, AWVN
• werknemer aan het roer van de eigen loopbaan
Deel II Harmoniseren en vernieuwen van arbeidsvoorwaarden
Tertius Middeldorp, DSM

Dag 6    29 mei
Deel I De praktijk van een bedrijfstak-cao in de bouw
drs. Joba van den Berg, Bouwend Nederland
• ervaringen derde WW jaar
• evalueren modernisering/seniorendagen
Deel II Actualiteit in de polder en vakbondsvertegenwoordiger en werkgevers
Harry van de Kraats, AWVN en Piet Fortuin, CNV
Deel III Terugblik leergang
Niels Jansen, UvA

*De namen van de gastdocenten zijn onder voorbehoud. Er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden.

Voor wie
Iedereen die betrokken is bij het arbeidsvoorwaardenbeleid en de cao-onderhandelingen, zoals (toekomstige) cao-onderhandelaars en -delegatieleden, bestuurs- en directieleden en beleidsmedewerkers van brancheorganisaties.

Kosten
€ 2.900 voor leden van AWVN en VNO-NCW/MKB-Nederland. € 3.900 voor niet-leden. Een tweede deelnemer van dezelfde organisatie betaalt € 2.400 (leden) en € 3.200 (niet-leden). Dit is inclusief maaltijden, exclusief btw.

Data en locatie
De bijeenkomsten vinden plaats op:  13 februari, 6 maart, 27 maart 10 april, 8 mei en 29 mei 2018.
Het programma start om 14.30 uur en eindigt om 20.30 uur. De laatste bijeenkomst op 29 mei start om 13.30 uur en eindigt om 18.30 uur, na de maaltijd.
De bijeenkomsten vinden plaats bij Het Bouwhuis, Zilverstraat 69 in Zoetermeer.

Aanmelden
Er kunnen maximaal 25 deelnemers meedoen. Aanmelden kan alleen voor de gehele leergang.
 

Meld u direct aan via kooi@awvn.nl