Filters

Thema's

Datum

Resultaten

06 APRIL 2023
De zieke werknemer (voorjaar 2023)

Werkgeversvereniging AWVN organiseert de masterclass 'De zieke werknemer' op 6 april 2023.

06 JANUARI 2022
De waarde van vakantiedagen (bij ziekte)

Een zieke werknemer die vakantie opneemt, ontvangt hetzelfde loon als wanneer hij niet ziek zou zijn geweest. Dit blijkt uit een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU.

11 NOVEMBER 2021
Subsidie voor innovatieve aanpak re-integratie tweede spoor

ZonMw stelt subsidie beschikbaar voor werkgevers die samen met partners een innovatieve aanpak rondom tweedespoortrajecten willen uitproberen.

25 OKTOBER 2021
Vrachtwagenchauffeur met astma re-integreren

Het re-integreren van een zieke werknemer naar ander werk kan voor werkgevers lastig zijn. Maar besluit niet te gemakkelijk om aanpassingen achterwege te laten.

08 APRIL 2021
Zieke ‘doorwerker’: hoelang loon doorbetalen?

Rubriek Werkgeverslijn: vraag van de week. Moet ik het loon doorbetalen van een zieke werknemer die doorwerkt na de AOW-gerechtigde leeftijd?

29 APRIL 2019
Werkgever moet loonsanctie duidelijk onderbouwen

Blog arbeidsrecht 29 april 2019: Als de werkgever niet duidelijk maakt aan de zieke werknemer waarom hij de loonbetaling stopzet, kan dit vervelende consequenties hebben.

01 MAART 2019
Privacy in de arbeidsrelatie: de zieke medewerker

Vraag en antwoord over privacy in de arbeidsrelatie - over zieke (arbeidsongeschikte) werknemers.

17 AUGUSTUS 2018
Nadere uitleg richtlijn ‘De zieke werknemer’

Nieuwsbericht (17 augustus 2018). Het ministerie van SZW heeft op het Arboportaal een document gepubliceerd waarin uitleg wordt gegeven over de beleidsregels ‘De zieke werknemer’ van de AP.

25 JUNI 2018
Verslaving op de werkvloer

Aflevering van het weblog Arbeidsrecht (25 juni 2018). Aan de hand van diverse uitspraken waarin verslaving op de werkvloer centraal staat, zet AWVN-advocaat Eva de Graaff op een rijtje waar…

17 APRIL 2018
Bedrijfseconomische omstandigheden, ziekte en hoger beroep

Aflevering van het weblog Arbeidsrecht (17 april 2018). Wat als de werknemer ten tijde van het indienen van de ontslagaanvraag bij het UWV (nog) niet ziek is, maar ten tijde…

24 OKTOBER 2017
Zieke werknemer gaat met vakantie: dagen afboeken of niet?

Aflevering van het weblog arbeidsrecht (24 oktober 2017) - over een zieke werknemer die met vakantie gaat. Kunnen die dagen worden afgeboekt of niet?

19 OKTOBER 2017
Ontslag op grond van frequent ziekteverzuim

Aflevering van het blog arbeidsrecht (17 oktober 2017): over de vraag wanneer frequent ziekteverzuim grond kan zijn voor ontslag.

Aanmelden