Filter
Categorieën
Datum

Resultaten

HR van A tot Z
26 juni 2018

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)

https://www.awvn.nl/hr-van-a-tot-z/wet-normalisering-rechtspositie-ambtenaren-wnra/
Achtergrondinformatie. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) is inmiddels aangenomen, maar zal niet voor 202 in werking treden. De wet regelt dat het private arbeidsrecht van toepassing wordt op de…
Nieuws
30 november 2017

Website ondersteunt invoering Wnra

https://www.awvn.nl/nieuws/website-wnra/
Een nieuwe website ondersteunt overheidswerkgevers die de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) invoeren in hun organisatie.
Medewerker
01 november 2017

Marco Veenstra

https://www.awvn.nl/awvn-adviseurs/marco-veenstra/
Marco Veenstra is als adviseur juridische zaken werkzaam bij AWVN.