Filters

Thema's

Berichttype

Datum

Resultaten

HR van A tot Z
Arbeidsovereenkomst
31 JANUARI 2023
Waadi

Waadi staat voor Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. De Waadi beschermt werknemers tegen uitbuiting door malafide uitzendbureaus en regelt o.a. de beloning van uitzendkrachten.

HR van A tot Z
Stakingen
05 JANUARI 2023
Stakingen: veelgestelde vragen (Q&A)

Achtergrond. Veel gestelde vragen over stakingen, in vraag- en antwoordvorm (Q&A).

HR van A tot Z
Internationale arbeidsmobiliteit
02 JANUARI 2023
ET-regeling

De ET-regeling is een in de cao voor uitzendkrachten opgenomen bepaling die het mogelijk maakt brutoloon te ruilen tegen onbelaste vergoedingen en verstrekkingen i.h.k.v. extraterritoriale kosten.

Werkgeverslijn vraag van de week
Cao
24 NOVEMBER 2022
Inlenersbeloning voor uitzendkrachten

AWVN-werkgeverslijn, vraag van de week. Heeft een uitzendkracht recht op dezelfde beloning als een gewone werknemer?

HR van A tot Z
Medezeggenschap
03 JANUARI 2022
Medezeggenschap en uitzendkrachten

Over medezeggenschap (ondernemingsraad) en uitzendkrachten (flexwerkers).

Nieuws
Internationale arbeidsmobiliteit
31 JULI 2020
Herziene WagwEU in werking

Wegens wijziging van de Europese Detacheringsrichtlijn is op 31 juli 2020 de gewijzigde Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU (WagwEU) in werking getreden.

HR van A tot Z
Stakingen
31 JULI 2020
Uitzendkrachten en staking (onderkruipersverbod)

Achtergrondinformatie. Artikel 10 van de Waadi bepaalt dat het niet is toegestaan om uitzendkrachten ter beschikking te stellen wanneer in een bedrijf wordt gestaakt (het zogeheten onderkruipersverbod).

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden