Filter
Categorieën
Datum

Resultaten

Nieuws
26 februari 2020

Uw mening over vereenvoudiging Quotumwet gevraagd

https://www.awvn.nl/nieuws/internetconsultatie-vereenvoudiging-quotumwet/
Om de banenafspraak te kunnen realiseren, is volgens het kabinet vereenvoudiging van de Quotumwet (Wet vereenvoudiging banenafspraak en quotumregeling arbeidsbeperkten) noodzakelijk. Op dit moment ligt er een concept voor een…
Nieuws
19 november 2019

SCP publiceert evaluatie Participatiewet

https://www.awvn.nl/nieuws/scp-evaluatie-participatiewet/
Vandaag publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau de evaluatie van de Participatiewet. AWVN: 'Niet verrassend is, dat er nog veel te verbeteren valt.'
Nieuws
14 november 2019

Eerste Kamer stemt in met wijziging ‘Quotumwet’

https://www.awvn.nl/nieuws/eerste-kamer-akkoord-wijziging-quotumwet/
Nieuwsbericht. De Eerste Kamer heeft op 12 november het wetsvoorstel ‘Deactivering van de quotumheffing in verband met het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking’ van staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken…
Nieuws
15 augustus 2019

AWVN levert helder overzicht van activiteiten Breed offensief

https://www.awvn.nl/nieuws/awvn-levert-helder-overzicht-van-activiteiten-breed-offensief/
AWVN en inclusief werkgeversnetwerk De Normaalste Zaak maakten een helder overzicht van alle activiteiten en betrokkenen bij het Breed offensief.
Pagina
22 augustus 2018

Quotumwet

https://www.awvn.nl/quotumwet/
De quotumregeling motiveert werkgevers zich aan de banenafspraak te houden.
Zelfcoach
22 november 2018

Wetten

https://www.awvn.nl/inclusief/zelfcoach/participatiewet/
In lijn met de Participatiewet hebben het kabinet en werkgevers afgesproken extra banen beschikbaar te maken voor mensen uit de doelgroep. Dit wordt geregeld in de ‘Wet banenafspraak en quotum…