Filter
Categorieën
Datum

Resultaten

HR van A tot Z
30 maart 2021

Wet arbeidsmarkt in balans (wab)

https://www.awvn.nl/hr-van-a-tot-z/wet-arbeidsmarkt-in-balans-wab-2/
De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is op 1 januari 2020 inwerking getreden. Beknopt overzicht van de belangrijkste maatregelen.
Nieuws
08 september 2020

Adequate pensioenregeling voor payrollkrachten: 1 januari nadert

https://www.awvn.nl/nieuws/pensioenregeling-payrollkrachten-1-januari-2021/
Vanaf 1 januari 2021 moet een payrollwerkgever voor een payrollkracht zorg dragen voor een adequate pensioenregeling.
Nieuws
07 augustus 2020

Wil de echte werkgever opstaan

https://www.awvn.nl/nieuws/wil-de-echte-werkgever-opstaan/
Wie is nu de werkelijke werkgever? Arrest van het Hof van Justitie over werknemers die in verschillende lidstaten werken.
HR van A tot Z
06 april 2020

Reorganiseren: ontslag van werknemers

https://www.awvn.nl/hr-van-a-tot-z/reorganiseren-ontslag-van-werknemers-2/
Reorganiseren, deel 2. Ontslag van werknemers. Wet- en regelgeving die bij reorganiseren van toepassing is, ontslaglijst en afspiegelingsbeginsel, beëindigen van overeenkomst met de werknemers (ontslag).
Nieuws
22 juli 2019

Meer duidelijkheid over berekenen 30%-grens voor lage WW-premie

https://www.awvn.nl/nieuws/aanpassingen-wfsv-30-grens-lage-ww-premie-indeling-uitzendbedrijven/
De Regeling Wfsv is gewijzigd. De aanpassingen hebben betrekking op de berekening van de 30%-grens voor de lage WW-premie en de indeling van uitzendbedrijven. Nieuwsbericht (22 juli 2019) van AWVN.
HR van A tot Z
23 augustus 2018

Payrolling

https://www.awvn.nl/hr-van-a-tot-z/payrolling/
Achtergrondinformatie. Wat is payrolling?