Filter
Categorieën
Datum

Resultaten

Pagina
16 juli 2018

Het outsourcingstraject

https://www.awvn.nl/outsourcing-outsourcingstraject/
Outsourcing: over het outsourcingstraject. De verschillende te onderscheiden stappen binnen het traject, de belangen van de verschillende stakeholders, de afspraken tussen outsourcer en insourcer (personele en financiële aspecten).
Pagina
12 juli 2018

Outsourcing

https://www.awvn.nl/outsourcing/
Achtergrondinformatie over outsourcing. Bestaat uit drie delen.
Pagina
12 juli 2018

Arbeidsrechtelijke aspecten van outsourcing

https://www.awvn.nl/arbeidsrechtelijke-aspecten-van-outsourcing/
Arbeidsrechtelijke aspecten van outsourcing. Aandacht voor de positie van de werknemers (Wet overgang van onderneming), de positie van de ondernemingsraad (adviesrecht, informatieverplichtingen), en de positie van de vakbonden (fusiegedragsregels).
Pagina
12 juni 2018

Arrest Europees Hof overgang van onderneming

https://www.awvn.nl/arrest-europees-hof-overgang-van-onderneming/
Een arrest van het Europees Hof bepaalt dat bij uitbesteding van activiteiten (outsourcing) ook werknemers mee overgaan die feitelijk werken bij de overdragende onderneming, maar een arbeidsovereenkomst hebben met een…
Pagina
28 december 2017

Outsourcing: zeven tips ter overweging

https://www.awvn.nl/outsourcing-zeven-tips-overweging/
Zeven tips voor organisaties die outsourcing overwegen.
Pagina
28 december 2017

Wet overgang van onderneming

https://www.awvn.nl/wet-overgang-onderneming/
Achtergrondinformatie over de wet overgang van onderneming.
Medewerker
18 oktober 2017

Saskia Breukels

https://www.awvn.nl/medewerkers/saskia-breukels/
Saskia Breukels is als advocaat en manager AWVN-advocaten en AWVN-werkgeverslijn werkzaam bij AWVN.