Filter
Categorieën
Datum

Resultaten

Zelfcoach
20 november 2018

Andere kwetsbare medewerkersgroepen

https://www.awvn.nl/inclusief/zelfcoach/andere-kwetsbare-medewerkersgroepen/
De doelgroep ‘mensen met afstand tot de arbeidsmarkt’ is breder dan alleen de doelgroep van de banenafspraak, bijvoorbeeld statushouders, ouderen, ex-gedetineerden en niet-uitkeringsgerechtigden (nuggers).