Filter
Categorieën
Datum

Resultaten

Pagina
22 augustus 2018

Loonkostenvoordeel

https://www.awvn.nl/loonkostenvoordeel/
Het loonkostenvoordeel is een tegemoetkoming voor werkgevers die een oudere werknemer of een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst nemen.
Nieuws
04 april 2018

Denk om het tijdig regelen van de overgangsregeling LKV

https://www.awvn.nl/nieuws/denk-om-tijdig-regelen-overgangsregeling-lkv/
Sinds 1 januari 2018 vervangt het loonkostenvoordeel (LKV) de oude premiekortingsregeling voor arbeidsgehandicapte werknemers en oudere werknemers. Om in aanmerking te komen voor de overgangsregeling is een aantal voorwaarden belangrijk.
Nieuws
31 januari 2018

Let op: premiekorting is nu loonkostenvoordeel

https://www.awvn.nl/nieuws/loonkostenvoordelen-tegemoetkoming-aan-werkgevers/
Het loonkostenvoordeel (LKV) is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) en vervangt sinds 1 januari de premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers.
Zelfcoach
22 november 2018

Wetten

https://www.awvn.nl/inclusief/zelfcoach/participatiewet/
In lijn met de Participatiewet hebben het kabinet en werkgevers afgesproken extra banen beschikbaar te maken voor mensen uit de doelgroep. Dit wordt geregeld in de ‘Wet banenafspraak en quotum…