Filters

Thema's

Datum

Resultaten

11 AUGUSTUS 2020
Ruggensteun: inzet van (leer)ambassadeurs

De inzet van ambassadeurs is een effectieve bottom-up interventie om de eigen regie van medewerkers op hun duurzame inzetbaarheid te vergroten.

11 AUGUSTUS 2020
Ruggensteun: teamcoaching

Teams zijn gebaat bij teamcoaching om goed te (blijven) functioneren: een neutrale facilitator helpt om de interne verhoudingen zichtbaar te maken en te verbeteren.

11 AUGUSTUS 2020
Ruggensteun: mobiliteit bespreekbaar maken

Maak mobiliteit in of buiten de organisatie tijdig bespreekbaar. Daarmee bevordert u mobiliteit vanuit een positieve flow en voorkomt u (grijs) verzuim, disfunctioneren en/of spanningen.

11 AUGUSTUS 2020
Ruggensteun: actieve ondersteuning onderling

Zo bevorder je teamgeest, gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en teamgroei: geef elkaar ruggensteun in een sociaal veilige omgeving waarin collega’s zich kwetsbaar durven opstellen, gesprekken plaatsvinden, men op de hoogte is van…

11 AUGUSTUS 2020
Ruggensteun: voorbeelden en voorbeeldgedrag

Als nieuw gedrag van medewerkers noodzaak is - meer zelfbewustzijn meer persoonlijk leiderschap - deel dan positieve voorbeelden en gedrag dat past bij de (nieuwe) koers van de organisatie.

11 AUGUSTUS 2020
Ruggensteun: feedback & feedforward bevorderen

Feedback is belangrijk voor de ontwikkeling van medewerkers. Besteed er veel aandacht aan in teams en in de organisatie. Wij zien sociale veiligheid, oefening en succeservaringen als belangrijke ingrediënten.

10 AUGUSTUS 2020
Ruggensteun: dialoogsessie team

AWVN adviseert: periodiek een dialoogsessie. Geen eenmalig 'trucje', maar als team structureel werken aan onderling vertrouwen, heldere communicatie en vruchtbare samenwerking.

10 AUGUSTUS 2020
Ruggensteun: inzicht en onderlinge steun team

Een team dat goed functioneert, maakt het verschil in organisaties. Het loont dan ook om te investeren in uw teams. AWVN kan hierbij begeleiden met een breed palet aan innovatieve…

10 AUGUSTUS 2020
Ruggensteun: vaardigheden voor eigen regie ontwikkelen

Eigen regie op de duurzame inzetbaarheid en arbeidsmarktfitheid vraagt bepaalde vaardigheden van medewerkers. Maar hoe dan? Het is aan de werkgever om hiertoe faciliteiten en ondersteuning te bieden.

10 AUGUSTUS 2020
Ruimte: breder inzetten HR-instrumenten

AWVN licht samen met de klant de regelingen, interventies en tools door en verdelen deze in de vier HR-bundels: behoud, ontzie, ontwikkel en benut. Vervolgens adviseren wij over een effectieve…

10 AUGUSTUS 2020
Ruimte: organisatieverandering

Toekomstproof! Vernieuwing van de arbeidsorganisatie met oog voor cultuur, leiderschap en samenwerking, vergroot het aanpassings- en verandervermogen van organisatie én medewerkers.

10 AUGUSTUS 2020
Ruimte: jobengineering

Jobengineering: kern is het werk te laten aansluiten bij wat medewerkers willen en kunnen en bij wat werkgevers bieden en vragen. Met als doel om functies toekomstbestendig te maken en…

Aanmelden