Filter
Categorieën
Datum

Resultaten

Pagina
12 februari 2018

Working Hours Act (Arbeidstijdenwet, ATW)

https://www.awvn.nl/normen-arbeidstijdenwet-2/
Achtergrondinformatie. Engelstalige versie van de overzichten van de wettelijke normen rond arbeidstijden en rusttijden.
Pagina
06 februari 2018

Arbeidstijdenwet: normen rond arbeidstijden en rusttijden

https://www.awvn.nl/normen-arbeidstijdenwet-3/
Achtergrondinformatie. Overzichten van de wettelijke normen rond arbeidstijden en rusttijden.