Filter
Categorieën
Datum

Resultaten

Pagina
11 oktober 2018

Vraag van de week

https://www.awvn.nl/vraag-van-de-week-consignatie-arbeidstijd/
AWVN-werkgeverslijn, Vraag van de week. Verschillende bedrijven leggen hun werknemers consignatie op. Wat zegt de Arbeidstijdenwet over consignatie en arbeidstijd?
Pagina
07 augustus 2018

Zondagwerk

https://www.awvn.nl/zondagwerk/
Achtergrondinformatie. De hoofdregel in de Arbeidstijdenwet luidt dat werken op zondag verboden is. Maar er zijn twee uitzonderingen mogelijk.
Pagina
31 mei 2018

Vraag van de week

https://www.awvn.nl/vraag-van-de-week-recht-op-pauze/
Rubriek Werkgeverslijn: vraag van de week. Wanneer hebben werknemers recht op pauze? En moeten zij dan worden doorbetaald?
Pagina
12 februari 2018

Working Hours Act (Arbeidstijdenwet, ATW)

https://www.awvn.nl/normen-arbeidstijdenwet-2/
Achtergrondinformatie. Engelstalige versie van de overzichten van de wettelijke normen rond arbeidstijden en rusttijden.
Pagina
09 februari 2018

Aanwezigheidsdienst

https://www.awvn.nl/aanwezigheidsdienst/
Achtergrondinformatie. Aanwezigheidsdienst: wat is het, en welke regels van de Arbeidstijdenwet zijn van toepassing?
Pagina
08 februari 2018

Arbeidstijdenwet

https://www.awvn.nl/arbeidstijdenwet/
Beknopte informatie over de Arbeidstijdenwet.
Pagina
06 februari 2018

Arbeidstijdenwet: normen rond arbeidstijden en rusttijden

https://www.awvn.nl/normen-arbeidstijdenwet-3/
Achtergrondinformatie. Overzichten van de wettelijke normen rond arbeidstijden en rusttijden.
Pagina
19 december 2017

ATW: zwangerschap en pas bevallen vrouwen

https://www.awvn.nl/arbeidstijdenwet-zwangerschap-en-bevallen-vrouwen/
Achtergrondinformatie: over speciale regels in de Arbeidstijdenwet voor zwangere en pas bevallen werkneemsters.
Pagina
19 december 2017

Goed werkgeverschap en werknemerschap

https://www.awvn.nl/goed-werkgeverschap-en-werknemerschap/
Achtergrondinformatie: goed werkgeverschap en goed werknemerschap.
Dienstverlening
05 oktober 2017

Roosters en arbeidstijden (arbeidstijdmanagement)

https://www.awvn.nl/dienstverlening/roosters-en-arbeidstijden-atm/
Roosters en arbeidstijden: overzicht van de dienstverlening van AWVN op het gebied van arbeidstijdmanagement (ATM).
Pagina
05 oktober 2017

Arbeidstijdenwet en dienstroosters

https://www.awvn.nl/arbeidstijdenwet-en-dienstroosters/
Dienstverlening van AWVN op het gebied van arbeidstijdmanagement: dienstroosters controleren en beoordelen op - en eventueel in overeenstemming brengen met - de eisen van de Arbeidstijdenwet.