Filter
Categorieën
Datum

Resultaten

Pagina
10 juli 2018

Arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht

https://www.awvn.nl/arbeidsovereenkomst-met-uitgestelde-prestatieplicht-mup/
Achtergrondinformatie over flexibele arbeidsovereenkomsten: de MUP-overeenkomst (arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht).
Pagina
10 juli 2018

Flexibele arbeidsovereenkomst

https://www.awvn.nl/flexibele-arbeidsovereenkomst/
Achtergrondinformatie. Over de verschillende soorten flexibele arbeidsovereenkomsten.