Filters

Thema's

Datum

Resultaten

28 JANUARI 2023
Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)

Achtergrondinformatie. De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) op hoofdlijnen.

30 DECEMBER 2022
Ontslag en langdurige arbeidsongeschiktheid

De werkgever mag de arbeidsovereenkomst tijdens de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid niet opzeggen (opzegverbod). Er zijn uitzonderingen.

01 DECEMBER 2022
Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel

Minister Van Gennip van SZW heeft de onafhankelijke commissie OCTAS ingesteld, die gaat adviseren over een toekomstbestendig arbeidsongeschiktheidsstelsel.

17 NOVEMBER 2022
Xella-norm: ook voor (semi-)diepslapers en vanaf 20 juli 2018

De Hoge Raad heeft twee arresten gewezen waarin enkele nog openstaande vragen ten aanzien van het beëindigen van slapende dienstverbanden worden beantwoord.

06 OKTOBER 2022
Wet verbetering poortwachter

Achtergrondinformatie. De Wet verbetering poortwachter trad op 1 april 2002 in werking en heeft als doel het aantal gevallen van arbeidsongeschiktheid drastisch te beperken

01 SEPTEMBER 2022
Opbouw vakantierechten bij arbeidsongeschiktheid?

Rubriek Werkgeverslijn: vraag van de week. Bouwt een werknemer tijdens ziekte ook vakantiedagen op?

21 JUNI 2022
Gedeeltelijk arbeidsongeschikt en vakantie

Rubriek Werkgeverslijn: vraag van de week. Hoeveel uren mag ik afschrijven als een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer vakantie opneemt?

25 OKTOBER 2021
Vrachtwagenchauffeur met astma re-integreren

Het re-integreren van een zieke werknemer naar ander werk kan voor werkgevers lastig zijn. Maar besluit niet te gemakkelijk om aanpassingen achterwege te laten.

23 MAART 2021
Passende arbeid, no-riskpolis en loondoorbetaling

Administratief ziek houden van een werknemer: kan dat? Moet een werkgever een werknemer loon betalen als er aanspraak bestaat op de zogenaamde no-riskpolis?

26 SEPTEMBER 2020
Loonopschorting en loonstopzetting bij ziekte

Als de werknemer onvoldoende meewerkt aan z’n re-integratie, heeft de werkgever de mogelijkheid het loon op te schorten of zelfs stop te zetten. Wat is precies het verschil?

15 JULI 2020
Arbeidsongeschikte werknemers: tien aanbevelingen StvdA

Nieuwsbericht, 15 juli 2020. Te veel arbeidsongeschikte werknemers blijven nu onnodig langs de kant. De Stichting van de Arbeid vindt het belangrijk dat meer gedeeltelijk arbeidsongeschikten aan het werk komen…

23 APRIL 2020
Gedeeltelijk arbeidsongeschikt, géén transitievergoeding

Blog arbeidsrecht (23-04-2020). Gedeeltelijke beëindiging (voor ten minste 20%) van een arbeidsovereenkomst kan recht geven op een gedeeltelijke transitievergoeding.

Aanmelden