Filter
Categorieën
Datum

Resultaten

Werkgeverslijn vraag van de week
15 juli 2021

Vraag van de week

https://www.awvn.nl/awvn-werkgeverslijn/vraag-van-de-week/reorganiseren-bedrijfsstructuur/
Rubriek Werkgeverslijn: vraag van de week. Nieuwe kansen en bedreigingen: wat is reorganiseren van de bedrijfsstructuur? 
Nieuws
11 juni 2020

Spanning bij KLM: wie gaat er als eerste uit?

https://www.awvn.nl/nieuws/in-de-media/spanning-klm-corona-reorganiseren-afspiegeling/
Artikel website NOS.nl. AWVN-advocaat Saskia Breukels geeft uitleg bij de onderhandelingen over een reorganisatie bij KLM en hoe het afspiegelingsbeginsel werkt.
Dienstverlening
11 juni 2020

Afspiegelingstool

https://www.awvn.nl/dienstverlening/afspiegelingstool/
Met de AWVN-afspiegelingstool kan uiterst accuraat en transparant worden vastgesteld welke werknemers voor ontslag voor te dragen bij een reorganisatie.
Nieuws
15 mei 2020

Reorganisatie en ontslag. Hoe vertel ik het mijn personeel?

https://www.awvn.nl/nieuws/in-de-media/reorganisatie-ontslag-personeel/
Artikel RTV Noord. AWVN-adviseur arbeidsverhoudingen Lars Doyer vertelt RTV Noord hoe je als werkgever effectief kunt communiceren bij een reorganisatie.
HR van A tot Z
06 april 2020

Reorganiseren: ontslag van werknemers

https://www.awvn.nl/hr-van-a-tot-z/reorganiseren-ontslag-van-werknemers-2/
Reorganiseren, deel 2. Ontslag van werknemers. Wet- en regelgeving die bij reorganiseren van toepassing is, ontslaglijst en afspiegelingsbeginsel, beëindigen van overeenkomst met de werknemers (ontslag).
Blog
04 november 2019

Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen aangepast

https://www.awvn.nl/blog/arbeidsrecht/uitvoeringsregels-ontslag-om-bedrijfseconomische-redenen-aangepast/
Blog arbeidsrecht (4 november 2019). De Uitvoeringsregels UWV ontslag om bedrijfseconomische redenen zijn op onderdelen aangepast. Deze nieuwe versie komt (onder meer) voort uit de beantwoording van enkele belangrijke vragen…
HR van A tot Z
06 maart 2018

Afspiegelingsbeginsel en bedrijfsvestiging

https://www.awvn.nl/hr-van-a-tot-z/afspiegelingsbeginsel-en-bedrijfsvestiging/
Achtergrondinformatie over reorganiseren: voor goede toepassing van het afspiegelingsbeginsel is het cruciaal te weten wat precies onder een bedrijfsvestiging wordt verstaan.
HR van A tot Z
06 maart 2018

Alternatief afspiegelingsbeginsel

https://www.awvn.nl/hr-van-a-tot-z/alternatief-afspiegelingsbeginsel/
Achtergrondinformatie: wat is het alternatief afspiegelingsbeginsel?
HR van A tot Z
02 januari 2018

Afspiegelingsbeginsel

https://www.awvn.nl/hr-van-a-tot-z/afspiegelingsbeginsel/
Achtergrondinformatie over het afspiegelingsbeginsel.
Blog
15 augustus 2017

Vaststellen categorie uitwisselbare functies

https://www.awvn.nl/blog/arbeidsrecht/vaststellen-categorie-uitwisselbare-functies/
Aflevering van het weblog arbeidsrecht: is het voor toepassen van het afspiegelingsbeginsel van belang of de werkzaamheden die bij een bepaalde functie horen, ook daadwerkelijk worden uitgevoerd door degene die…