Filters

Thema's

Datum

Resultaten

21 JANUARI 2021
Reorganiseren in twaalf veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over reorganiseren

02 JANUARI 2021
Reorganiseren: ontslag van werknemers

Reorganiseren, ontslag van werknemers. Wet- en regelgeving die bij reorganiseren van toepassing is, ontslaglijst en afspiegelingsbeginsel, beƫindigen van overeenkomst met de werknemers.

02 JANUARI 2021
Afspiegelingsbeginsel en bedrijfsvestiging

Achtergrondinformatie over reorganiseren: voor goede toepassing van het afspiegelingsbeginsel is het cruciaal te weten wat precies onder een bedrijfsvestiging wordt verstaan.

02 JANUARI 2021
Afspiegelingsbeginsel

Het afspiegelingsbeginsel nader toegelicht.

11 JUNI 2020
Spanning bij KLM: wie gaat er als eerste uit?

Artikel website NOS.nl. AWVN-advocaat Saskia Breukels geeft uitleg bij de onderhandelingen over een reorganisatie bij KLM en hoe het afspiegelingsbeginsel werkt.

11 JUNI 2020
Afspiegelingstool

Met de AWVN-afspiegelingstool kan uiterst accuraat en transparant worden vastgesteld welke werknemers voor ontslag voor te dragen bij een reorganisatie.

04 NOVEMBER 2019
Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen aangepast

Blog arbeidsrecht (4 november 2019). De Uitvoeringsregels UWV ontslag om bedrijfseconomische redenen zijn op onderdelen aangepast. Deze nieuwe versie komt (onder meer) voort uit de beantwoording van enkele belangrijke vragen…

06 MAART 2018
Alternatief afspiegelingsbeginsel

Wat is het alternatief afspiegelingsbeginsel?

15 AUGUSTUS 2017
Vaststellen categorie uitwisselbare functies

Aflevering van het weblog arbeidsrecht: is het voor toepassen van het afspiegelingsbeginsel van belang of de werkzaamheden die bij een bepaalde functie horen, ook daadwerkelijk worden uitgevoerd door degene die…

Aanmelden