Filter
Categorieën
Datum

Resultaten

Pagina
11 juli 2019

Zelfsturing en zelforganisatie

https://www.awvn.nl/zelforganisatie-zelfsturing/
Dienstverlening AWVN op het gebied van arbeidsverhoudingen: zelforganiserende teams.
Dienstverlening
06 november 2017

Pensioenregeling

https://www.awvn.nl/dienstverlening/pensioenregeling/
Overzicht van de dienstverlening van AWVN op het gebied van pensioen(regelingen).
Dienstverlening
06 november 2017

Reorganiseren

https://www.awvn.nl/dienstverlening/reorganiseren/
Dienstverlening AWVN op het gebied van reorganiseren.
Pagina
10 oktober 2017

Gezondheidsbeleid

https://www.awvn.nl/gezondheidsbeleid/
Dienstverlening AWVN: gezondheidsbeleid - ontwikkelen van samenhangend beleid, gericht op preventie, verzuimbegeleiding, re-integratie en het verhogen van de duurzame inzetbaarheid van werknemers.
Pagina
10 oktober 2017

Integrale aanpak duurzame inzetbaarheid

https://www.awvn.nl/integrale-aanpak-duurzame-inzetbaarheid/
Dienstverlening AWVN: integrale aanpak duurzame inzetbaarheid.
Pagina
09 oktober 2017

Talentmanagement

https://www.awvn.nl/talentmanagement/
Overzicht van de dienstverlening van AWVN op het terrein van talentmanagement (onderdeel van duurzame inzetbaarheid).
Dienstverlening
09 oktober 2017

Duurzame inzetbaarheid

https://www.awvn.nl/dienstverlening/duurzame-inzetbaarheid/
Overzicht van de dienstverlening van AWVN op het gebied van het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van werkenden.
Pagina
05 oktober 2017

Duurzame inzetbaarheid en dienstroosters

https://www.awvn.nl/duurzame-inzetbaarheid-en-dienstroosters/
Dienstverlening van AWVN op het gebied van arbeidstijdmanagement: de duurzame inzetbaarheid van medewerkers vergroten door middel van nieuwe dienstroosters.
Pagina
05 oktober 2017

Beloning van afwijkende werktijden

https://www.awvn.nl/beloning-afwijkende-werktijden/
Dienstverlening AWVN op het gebied van arbeidstijdmanagement: hoe het werken op zogeheten afwijkende werktijden te belonen?
Pagina
05 oktober 2017

Vergroten flexibiliteit organisatie en personeel

https://www.awvn.nl/flexibiliteit-organisatie-personeel/
Dienstverlening van AWVN op het gebied van arbeidstijdmanagement: het vergroten van de flexibiliteit van de organisatie en personeel door slimmere afstemming tussen vraag naar en aanbod van personele inzet.
Pagina
05 oktober 2017

Ontwerpen dienstrooster

https://www.awvn.nl/ontwerpen-dienstrooster/
Dienstverlening van AWVN op het gebied van arbeidstijdmanagement (ATM): het ontwerpen van een dienstrooster.
Pagina
02 oktober 2017

Doorrekenen veranderingen in arbeidsvoorwaardenpakket

https://www.awvn.nl/doorrekenen-arbeidsvoorwaarden/
Dienstverlening: rekenmodellen om (beoogde) veranderingen in het arbeidsvoorwaardenpakket te laten doorrekenen op directe en toekomstige effecten.