Filter
Categorieën
Datum

Resultaten

Nieuws
11 oktober 2018

Één nieuw quotum helpt niet meer mensen met beperking aan werk

https://www.awvn.nl/nieuws/nieuw-quotum-mensen-beperking-werk/
Nieuwsbericht (11 oktober 2018) AWVN: Één nieuw quotum arbeidsbeperkten voor overheid en bedrijfsleven samen, zoals de Tweede Kamer wil, helpt volgens AWVN niet meer mensen met een beperking aan werk.
Nieuws
06 augustus 2018

Technische aanpassingen wetsvoorstel deactivering quotumheffing

https://www.awvn.nl/nieuws/technische-aanpassingen-wetsvoorstel-deactivering-quotumheffing/
Nieuwsbericht (6 augustus 2018): overzicht van en toelichting op de technische aanpassingen in het wetsvoorstel deactivering quotumheffing.
Nieuws
26 juli 2018

UWV publiceert kwartaalcijfers banenafspraak

https://www.awvn.nl/nieuws/kwartaalcijfers-banenafspraak-2018/
UWV monitort periodiek of werkgevers voldoende banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Op 25 juli publiceerde UWV de kwartaalrapportages van de banenafspraak tot eind maart 2018.
Nieuws
03 juli 2018

Weer meer werk voor mensen met beperking

https://www.awvn.nl/nieuws/meting-125-000-banenafspraak/
Nieuwsbericht. Eind 2017 waren er 37.000 banen bijgekomen voor mensen met een arbeidsbeperking. Het leeuwendeel van die extra banen is bij werkgevers in de marktsector tot stand gekomen.
Nieuws
01 november 2017

Kennisdocument Wet banenafspraak vernieuwd

https://www.awvn.nl/nieuws/kennisdocument-wet-banenafspraak-vernieuwd/
Er is een nieuwe versie van het SZW-kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten verschenen.