Strategisch HRM, 7de editie, module 4

Locatie: Breukelen, Nyenrode |  11-1-2018

Vierde module van de zevende editie van de leergang van Nyenrode en AWVN om dé strategische HR-businesspartner te worden. Het is alleen mogelijk om aan de gehele opleiding deel te nemen; inschrijven per module is niet mogelijk.

Module 4 Personeelsplanning en arbeidsvoorwaardenbeleid

Deze module maakt deel uit van de leergang Strategisch HRM van Nyenrode Business Universiteit en AWVN - het programma om dé strategische HR-businesspartner te worden. In zeven modules leert u vanuit de HR-discipline meer toegevoegde waarde te bieden aan het realiseren van de doelstellingen van uw organisatie.
Tijdens de vierde module staan de volgende onderwerpen centraal:
1. dynamiek op de arbeidsmarkt
2. strategische personeelsplanning
3. van HR-strategie naar arbeidsvoorwaardenbeleid
4. HR-analytics
5. vertaling naar sturen op rendement en resultaten.