België (landenspecial 2017)

Locatie: Acerta, Groenenborgerlaan 16, 2610 Wilrijk, België  |  27-6-2017

AWVN organiseert op 27 juni, samen met Acerta, de landenspecial België. Over veranderingen in het Belgische sociaal-zekerheidsrecht, fiscaal recht en arbeidsrecht.

In december 2013 heeft de Belgische ministerraad het wetsontwerp goedgekeurd over het zogenaamde 'eenheidsstatuut' tussen arbeiders en bedienden. Met het eenheidsstatuut raast een sociale orkaan door België, omdat alle verschillen tussen arbeiders en bedienden daarmee in beginsel vervallen. Tot 2018 gelden diverse overgangsregelingen. Eén van de redenen om deze bijeenkomst niet te missen.

De landenspecial België: in één middag op de hoogte van de actuele ontwikkelingen van het Belgische sociaal-zekerheidsrecht, Belgisch fiscaal recht en Belgisch arbeidsrecht. Na afloop krijgt u een handig naslagwerk mee naar huis om zaken die aan de orde zijn geweest na te kunnen lezen.

Deze bijeenkomst staat 27 juni 2017 op het programma en richt zich vooral op werkgevers
- met Belgische werknemers in dienst, of
- die overwegen op de Belgische markt activiteiten te ontplooien door lokale werknemers te werven. Het detacheren van personeel vanuit Nederland naar België is geen onderdeel van het programma.  

Het programma start om 12.00 uur met een gezamenlijke lunch. Na de lunch komen het Belgisch arbeidsrecht, het Belgisch sociaal recht en het Belgisch fiscaal recht aan de orde. Er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen. De bijeenkomst wordt rond 17.00 uur afgesloten.  

Deze bijeenkomst staat ook open voor niet-leden. Leden betalen € 250 per deelnemer, inclusief lunch. Niet-leden betalen € 450 per deelnemer, inclusief lunch.

AWVN organiseert deze bijeenkomst is samenwerking met Acerta. Dat is één van de grootste sociaal secretariaten in België. Deze instanties hebben diverse belangrijke functies, zoals de loonadministratie voor aangesloten cliënten, en de uitvoering van sociale wetgeving.